EAA

5 resultat

EAA står för Essentiella Aminosyror. Det finns 20 aminosyror, varav 11 är icke-essentiella, dvs. de tillverkas naturligt i kroppen. De resterande 9 är essentiella aminosyror, vilket betyder att de inte produceras i kroppen, utan måste intas genom kosten. Aminosyror ingår i proteinsyntes, vilket är uppbyggandet av proteiner, som utgör muskelfibrerna i kroppen. Därför är ett intag av essentiella aminosyror fördelaktigt för individer som vill bygga muskler, och skydda existerande muskler mot nerbrytning under hårda träningspass. Särskilt viktigt är EAA om du har lågt kaloriintag, till exempel om du är på diet. Då är det extra viktigt att se till att musklerna skyddas från att brytas ner och användas som energi. Aminosyror hjälper till med just detta.

Vad är skillnaden mellan BCAA och EAA? 
De tre aminosyrorna som ingår i BCAA: l-leucin, isoleucin och valin, är alla essentiella och ingår därför även in EAA. EAA innehåller däremot resten av de essentiella aminosyrorna såväl som de tre nämnda. Både BCAA och EAA innehåller till största del l-leucin, vilket är den viktigaste aminosyran. BCAA innehåller denna aminosyra i större mängd jämfört med EAA, och absorberas snabbare eftersom den inte konkurrerar med andra aminosyror om upptag i kroppen. EAA är att föredra om du vill vara säker på att få i dig alla essentiella aminosyror. 

Sortera:

Products