Vitaminer & Mineraler

1 resultat

Vitaminer och mineraler är superviktigt för personer som tränar och rör på sig mycket. När du tränar minskas ditt immunförsvar tillfälligt och du svettas ut mycket vätska innehållandes mineraler och vitaminer. De förlorade näringsämnena måste snarast ersättas med nya.

Genom att säkerställa ett tillräckligt intag av vitaminer och mineraler kommer du både att vara friskare och få snabbare resultat av din träning. Mineraler är viktiga för återhämtningen, metabolismen och den cellulära balansen. Mineraler tar även hand om ditt skelett, vilket kan vara speciellt bra efter hård ansträngning. 

Vitaminer är av yttersta vikt för välbefinnandet och vitaminer fungerar bättre tillsammans än var för sig. Även ingredienser och nyttigheter i maten kommer absorberas bättre och tas om hand av kroppen om tillräckligt med vitaminer redan finns i kroppen.
Många vitaminer och mineraler fungerar bättre tillsammans; d-vitamin och kalcium, natrium och kalium, vitamin B12 och folat, niacin, koppar och zink.

Sortera:

Products